Şiir, Sadece: 2010-01-31

5 Şubat 2010 Cuma

Mevsimim

Koyu siyah bulutlar içimin gamı
Yıldızlar tane tane gözyaşım
Kalbimin feryadı rüzgâr
İnim.. İnim!..
Kara yazım dertli başım benim.
Bahar yeşerse de dallarda
Bukalemun değil ki gönlüm
Yaslı günler bitmeyen mevsimim
İnim.. İnim!..
Kara yazım dertli başım benim.


N…C…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti


Not: Bu şiirin sahibi günde 16 paket sigara içer. Nasıl ve niçin içtiğinin hikâyesi bir hayli uzundur.

Deli

Dokunmayın deliye
Bozmayın asabını
Kaybeder muvazeneyi
Şaşırır pusulayı
Aslında kuzu gibidir o
Taşırmayın sabrını
Tanımaz hiç kimseyi
Çok iyi muameleyi
Hiç hoşlanmaz emredenden
Pek sıkılır tahakkümden
Psikiyatridir illeti
Onu tedavi etmeli


A...D...
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

Gönül Azm Ediyor Azm-i Didarı

Gönül azm ediyor azm-i didarı
Yenilmiyor efkarımız ne acep
Garip bülbül gibi kılarım zarı
Açılmıyor gülşenimiz ne acep

Her dem aşkın kervanları çekilir
Şu didemden kanlı yaşlar dökülür
Günden güne yaralarım sökülür
Artar gider firkatımız ne acep

Pir Sultan Abdal'ım dosta mailim
Yüz sürüben kapısında sailim
Hak'tan gelen tecellime kailim
Böyle imiş kaderimiz ne acep


Pir Sultan Abdal

4 Şubat 2010 Perşembe

Readaptasyon

Hayat demiryolunda yepyeni bir istasyon,
Cemiyette yolunu kaybedip şaşırmışlar,
Kimisi bir kaç cami minare aşırmışlar...
Kimisi bir kraldır gönlünün ülkesinde
Kimi eşsiz bir dâhi, fakat bir çocuk sinde
Kimi yanmış bir aşkın kül eden ateşine
Küsmüştür dünyasına, âşığına, eşine:
Karmakarışık olmuş ruh âlemi adamın,
Kararmıştır dünyası sönmüş feneri adamın,
Bu karanlık âlemde şaşkın dolaşan hasta,
Bir kurtarıcı ışık ararken hüzün, yasta,
Meşgul olmak, ruhuna uygun işi bellemek,
Hayata yeni baştan, yeniden doğuş demek.
Burada hastalara sanki bütün Türk yurdu,
Geçmiş olsun, şifalar vatandaşım! diyordu..
Sağanakta kalana Bakırköy ilmi damdır.
Bu toprakta yaşayan herkes hasta adamdır.
Deli deyip de geçme, bazen ilme varmıştır.
En karışık toplumu, deliler kurtarmıştır.


M...K...
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

Deliler

Ne ana, ne baba, ne yâr, ne para
Delilerin en çok sevdiği sigara
Aklı çalışmaz hiçbir tarafa
Gördüklerine der:
Ağabey versene bir sigara!
Bu hastalık ölümden de karadır
Kara
Ey insanlık etrafınıza bakınız,
Milyonlarca delinin ızdırabıyla
Daha çok alâkalanınız!
Bunca sönmüş ocakları yakınız!
Nice kıymetleri aranıza katınız.


S…A…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

3 Şubat 2010 Çarşamba

Uyanma

Seneler geçti asırlar gibi sükûtla uçuruma
Ne hareket çalışma, uyku yok uyanma...
Şimdi unutuldu mazi, hal, hareket uyanma,
Bilen İçin minnet, atılmış kâbus uyanma.

Rehabilitasyon yetiştirir, her zevke sanatta uyanma.
Ata evlâdıdır, kimde görülse halik çalışma.
Bu vatanda çalışan efendi olur, yarışma.
Yoruldum deme sakin tembellik gitsin uçuruma.


N…İ…K…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

Hayal

Günlerce ipini çektiğim - Hayâl - İşte
Şimdi yavaş yavaş beliriyor...
Ufuklardan, ufukların tâ ötesiden
Beyaz bir nur olarak, geliyor.

Geliyor ve semâdan
Bir çift kanatlı
Melek gibi
Alnıma düşüyor...

Muhayyileme
Mavi ormanların
Perileri üşüşüyor...
Sabah oluyor, sabah oluyor

O peri.
Avuçlarım arasından
Bir hayalet gibi
Açık penceremden uçuyor!..


S…Ü…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

Gönül Ne Yatarsın

Gönül ne yatarsın gaflet içinde
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile
Özünü zulümden kurtaram dersen
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile

Evliyalar enbiyalar varisi
Kalkar hacet diler gece yarısı
Çığrışır ötüşür arşın horozu
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile

Evliyalar enbiyalar bilüşür
Müezzinler Allah Allah çığrışur
Gökte aziz melaikler seğrişür
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile

Allah'ım cömertsin cömert ganisin
Halil gelsin hulle donu biçilsin
Rabbim uyumazken sen ne uyursun
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile

Pir Sultan'ım sevdiğine ağlasın
Yezitler bağrına kara bağlasın
Mümin kullar dergahında eğlesin
Doğdu seher vaktı kalk hacet dile


Pir Sultan Abdal

2 Şubat 2010 Salı

Hastanemizin Mucidi ve Ressamı

Orta boylu bir vücut
Biçimli bir çehre üzerinde
İnsana itimat telkin eden
Zeki ve yumuşak
Bakışlı gözler,
Dilinden hiç eksilmez
Şu sözler:
- Amerika fezaya
Yine bir roket fırlatmış
Feza yarışı yine artmış
Ruslar pek yakında
Ay'a varacaklarmış.
O, gazetelerde hep bu
Haberleri okur,
Sonra da sehpasının
Başına oturur
Yeni icatlara başlar
Atom treni
Gök merdiveni
Uçan fıçı
Jet köprüsü
Yarım asır öncesi
Jul Vern’in romanlarına
Herkes gülmüştü
Denizaltılar
Ay'a seyahatler
Arzın merkezine seyahat
Ve de en nihayet
Romancı meşhur olmuştu.
Çünkü iddiaları
Yerini bulmuştu.
Belki mucidimizin
Dedikleri de çıkacak
Herkes onu alkışlayacak
Takdirle anacak.


Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

Kaderim

İnanma yalandır yalan gülerim
Sen dudaklarımda bir iki hece
Ben kadere çoktan beri küserim
Yağmur olur ince ince her gece
Yastığıma damla damla düşerim.

Gündüzleri gece gibi günlerim
Sen yoksun yıl olur saatler bir bir
Aldırma bunlar da geçecek derim
Ben sevdam yıllar yılı çekerim.

Her izden yürüdüm çamura battım
Gördüm dost yüzlerin buruştuğunu
Ben hakikatlerin tadını tattım
Bilirim kimlerin unuttuğunu
Senden de ağzımın payını aldım.

Islak gözlerimle anlattığımı
Bu vâdeden hayat hiç dinlemedi
Ve o gün anladım aklandığımı
Ümitler İçimi kemirdi yedi

Rakıyla unuttum yalnızlığımı
Ben başımı garip garip eğerim
Kaderimi okur okur gizlice
Kuytularda deli deli gülerim

Yağmur olur ince ince her gece
Yastığıma damla damla düşerim.


Ş…K…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

1 Şubat 2010 Pazartesi

Arzularım

Gurbet elde kaldım yalnızım artık,
Bekârlıktan bıkmışım ah!.. Bu darlık,
İstemem köyümde verseler muhtarlık,
Doğru çalışan kalmadı dünyada artık.
Ey gönül sanki niçin sevdin onu
Bak ne oldu âkıbet aşkının sonu
O kadar çok mu seviyorsun, unut artık onu
Zaten hep hüsranla biter sevenlerin sonu
Yaylada otlar koyunlar kuzular
Ben Bakırköy'de hasretim yârimi arzular
Ezelden âşık olanın kalbi derinden sızlar
Seven sevilen kıymet bilmeli a kızlar
Bir karım olsaydı yirmi dört ayar bir karım
Ona sütnineme bakar, anneme bakar gibi bakardım,
Lâkin kırk yıllık ümidim boşa çıkar sanırım
Dudağına ruj, parmağına yaldız çekerse karım
Anam validem olsun onu bir teneke benzinle yakarım.


H…İ…T…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

Akrostiş

Hele sen bir gül, yeter bana.
Ümidimi de alıp gitme!
Leylâkların altında
Yaslanıp durma,
A Hülya!...

Gür bezenişin
Üstündeki tüllere,
Rüyaların ufaklarından
İnen bulutlara benziyor...
Pek alâyişli düşüncelerin
En gizli yerinde kalbimin
Kırık tellerini andırıyor… bir lirin!..


S…Ü…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

Gördüm İki Turna

Seyredelim Horasan'ın ilini
Gördüm iki turna güzel turnalar
Tavaf ettim imamların yerini
Gördüm iki turna güzel turnalar

Muhammet bizimdir Ali bizimdir
Erkanı bizimdir yolu bizimdir
Değmesin yad avcı teli bizimdir
Gördüm iki turna güzel turnalar

Muhammet Ali'den parıldar damlar
Elinde doğar ol şems ile kamer
Yaylağı Yıldız'dır gözleği Kemer
Gördüm iki turna güzel turnalar

Şu gelen avcıdan hazerim deyu
Ezel ki ikrarı bozarım deyu
Çığrışır Tebriz'de öterim deyu
Gördüm iki turna güzel turnalar

Pir Sultan Abdal'ım kendi halinde
Kalmadılar evliyanın yolunda
Kalkıştı da gitti Ali gölünde
Gördüm iki turna güzel turnalar


Pir Sultan Abdal