Şiir, Sadece: 2009-03-08

14 Mart 2009 Cumartesi

Kördür Münkirin Gözü

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise
Merdivenden iterler, kim yüksekten bakar ise
Gönlü yüksekte gezer, dembedem yoldan azar 
Dış yüzüne ol sızar, içinde ne var ise

Ak sakallı bir koca, bilmez ki hali nice
Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise
Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü 
Kördür münkirin gözü, alem münevver ise

Gönül Çalabın tahtı, Çalap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı, kim bir gönül yıkar ise
Sen sana ne sanırsan, ayruğa da anı san 
Dört kitabın manası, budur eğer var ise

Manada götürmüşler, kardaştan yar yeğrektir
Oğuldan dahi tatlı, eğer doğru yar ise
Gördün yarin doğrudur, baş kogil ayağına 
Çıkar ciğerin yedir, eğer çaren var ise

Gördün yarin eğridir, nen var ise ver kurtul
Ululardan öğüttür, işittiğin var ise
Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür 
Bilire bir söz yeter, sende güher var ise

Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş
Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise
Yunus yoldan ırmasın, yüksek yere durmasın 
Sinle sırat görmesin, sevdiği didar ise


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Aşkına Muhammed'in

Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in 
Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in

Ol! dedi oldu alem, yazıldı levh ü kalem 
Okundu hatm-i kelam, şanına Muhammed'in

Hep Erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler 
Zikr-i tevhit ettiler, nuruna Muhammed'in

Veysel Karani kazandı, ahır yine özendi 
Sekiz Uçmak bezendi, aşkına Muhammed'in

Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular 
Beş vakt namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in

Havada uçan kuşlar, yaşarıp dağ ü taşlar 
Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in

İmansızlar geldiler, andan iman aldılar 
Beş vakt namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in

Yunus kim ede methi, över Kur'an ayeti 
An! vergil salavatı, aşkına Muhammed'in


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

13 Mart 2009 Cuma

Acep Bu Benim Halim

Acep bu benim canım, azat ola mı ya 
Rab Yoksa yedi Tamu'da yana kala mı ya Rab

Acep bu benim halim, yer altında ahvalim 
Varıp yatacak yerim, akrep dola mı ya Rab

Can hulkuma geldikte, Azrail'i gördükte 
Ya canımı aldıkta, asan ola mı ya Rab

Dar oldu bana düzler, gice ile gündüzler 
Dünyaya bakan gözler, didar göre mi ya Rab

Allah olucak Kadı, bizden ola mı razı 
Görüp Habib'in bizi, şef'i ola mı ya Rab

Yunus kabre vardıkta, Münker Nekir geldikte 
Bize sual ettikte, dilim döne mi ya Rab


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

12 Mart 2009 Perşembe

Eğer Yarlığamazsan

Hak Çalabım, Hak Çalabım, Sencileyin yok Çalabım 
Günahlarımız yarlığa, ey rahmeti çok Çalabım

Kullar Senin Sen kulların, günahları çok bunların 
Uçmağına koy bunları, binsinler Burak Çalabım

Ne Sultan, ne baylardasın, ne köşk ü saraylardasın 
Girdin Miskinler gönlüne, edindin durak Çalabım

Ne zühtüm var, ne taatim, ne gücüm, ne takatim 
Meğer Senin inayetin, kıla yüzüm ak Çalabım

Yarlığa-gıl Sen Yunus'u, günahlı kulların ile 
Eğer yarlığamazsan, key kati firak Çalabım


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

11 Mart 2009 Çarşamba

Bir Ben Vardır Bende

Severim ben Seni candan içeru 
Yolum vardır bu erkandan içeru

Şeriat, tarikat yoldur varana 
Hakikat meyvası andan içeru

Dinin terk edenin küfürdür işi 
Ol ne küfürdür, imandan içeru

Beni bende demen, ben de değilim 
Bir ben vardır bende, benden içeru

Beni benden alana ermez elim 
Kim kadem basa Sultandan içeru

Süleyman kuş dilin bilir dediler 
Süleyman var, Süleyman'dan içeru

Tecelliden nasip erdi kimine 
Kiminin maksudu bundan içeru

Senin aşkın beni benden alıptır 
Ne şirin dert bu, dermandan içeru

Miskin Yunus, gözü tuş oldu Sana 
Kapıda bir kuldur, Sultandan içeru


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

10 Mart 2009 Salı

Şol Benim Şeyhimi

Şol benim Şeyhimi görmeğe kim gelir 
Zevk ile safalar sürmeğe kim gelir

Şeyhimin illeri, uzaktır yolları 
Açılmış gülleri dermeğe kim gelir

Şeyhimin özünü, severim sözünü 
Ol mubarek yüzünü, görmeğe kim gelir

Şeyhimin ilini, sorarım evini 
Ol sebepli elini öpmeğe kim gelir

Şeyhimin ilinde, asası elinde 
Şeyhimin yolunda, ölmeğe kim gelir

Aht ile vefalar, zevk ile safalar 
Bu yolda cefalar çekmeğe kim gelir

Şeyhimim şem'ine bu canım pervane 
Saladır aşıklara, yanmağa kim gelir

Hak için malını, hep vere varını 
Aşk için arını, atmağa kim gelir

Şehidin donunu, yumazlar kanını 
Dost için canını vermeğe kim gelir

Ah ile göz yaşı, Yunus'un haldaşı 
Zehrile pişen aşı, yemeğe kim gelir


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

9 Mart 2009 Pazartesi

Andan Ayrı Buçuk Saat

Cümle alem terkin uram, ben Dost terkin urımazam 
Andan ayrı buçuk saat, ben ansızın durumazam

Andan ayrı dirliğim, dirlik değildir benim 
Koyam ol dirgüre beni, bu ölü dirgürimezem

Huri gelip eydür ise, gönlün bana vergil deyu 
Dost'tan artık kimseye, ben gönlümü verimezem

Dost deyu geçti ömrüm, başarmadım Dost kulluğun 
Koyam ol başara beni, ben hiç iş başarımazam

Bir gezden ol oldum, dahi benden ümit yoktur bana 
Ben ol isem pes ol kani, bu sırra erimezem

Değmeler eydür Yunus'a, katlan bu gün yarın deyu 
Ceht edüben bu günümü, yarına irgürimezem


Yunus Emre
Seçme Şiirleri