Şiir, Sadece: 2009-03-01

7 Mart 2009 Cumartesi

Şekeri Ayruğa Sunup

Dost ilinin haberin disem işide misin 
Yoldaş olup ol yola sen bile gide misin

Ol ilin bağı olur, şerbeti ağu olur 
Kadeh dutmaz ol ağu, nuş edip yuda mısın

Ol elin zevadesi, cefa duta gidesi 
Şekeri ayruğa sunup, sen ağu tada mısın

Ol ilde ay gün olmaz, ay gün gedilip dolmaz 
Tertipler terk idüben, hisabın unuda mısın

Senlik benlik terk edip, yokluk eline gidip 
Aşktan içip esriyip, varlık terk ede misin

İşbu tenin tertibi od ü yel, toprak, sudur 
Yunus sen gör özünü, suda, toprakta mısın


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Aşık Canı Ölmeye

Ol can kaçan ölüser, Sen ana can olasın 
Ölmüş gönül dirile, andaki Sen olasın

Ölmeği dirlik ola, ölmesiz dirlik bula 
Ölmüş gönül dirile, andaki Sen olasın

Sen olduğun gönüller, her dem canın yeniler 
Güç olmaz ol divanda, hakimi Sen olasın

Can bedenden uçucak, menziline göçücek 
Ol cihana geçicek, göze ayan olasın

Tozunu yel almaya, bir zerre ırılmıya 
Aşık canı ölmeye, maşuku Sen olasın

Yunus sen aşık isen, aşka muvafık isen 
Korkma ulaşık isen, ne olursan olasın


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

6 Mart 2009 Cuma

Cennetten İleri

Sensiz yola girer isem, çarem yok adım atmağa 
Gövdemde kuvvetim Sensin, başım götürüp gitmeğe

Gönlüm, canım, aklım, bilim, Seninle karar eder 
Can kanadı sevi gerek, uçuben Dost'a gitmeğe

Kendiliğinden geçeni, doğan eder Maşuk anı 
Ördeğe, kekliğe salar, süre, irüben tutmağa

Bin Hamza'ca kuvvet vermiş, kadir Çalap aşk erine 
Dağları yolundan ırar, kast eder Dost'a gitmeğe

Yüz bin Ferhat, külüng almış kazar dağlar temelini 
Kayalar kesip yol eder, ab-hayat akıtmağa

Ab-ı hayatın çesmesi, aşıkların visalidir 
Kadehi dolu yürütür, susamışları yakmağa

Aşık mı derim ben ana, Tanrı'nın Uçmağın seve 
Uçmak hot bit tuzaktır, eblehler canın tutmağa

Aşık olan miskin olur, hak yoluna teslim olur 
Her ne dersen boyun tutar, çare yok gönül yıkmağa

Hakk'ın gerçek aşıkları, istemezler Cennet'leri 
Cennet'ten ileri gider, ol makamın tutmağa

Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler 
Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeğe, konmağa

Tutulmadı Yunus can'ı, geçti Tamu'dan, Uçmak'tan 
Yola düşüp Dost'a gider, ol aslına uyakmağa


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

5 Mart 2009 Perşembe

Şol Göz Ki Seni Gördü

Şol göz ki Seni gördü, ol neye nazar etsin 
Şol can ki Seni duydu, tende ne karar etsin

Aşkına düşen aşık, derdine yanar dün gün 
Vaslındır ana derman, hekim ne tımar etsin

Aşkın ezeli Hacem, yoklukta komuş varın 
Bu remzi duyan aşık, yokluğu şikar etsin

Sen bir gani sultansın, canlar içinde cansın 
Vasfın kaleme gelmez, dil kanda şümar etsin

Gerçek Şaha kul olan, gönlünü Sana veren 
Seni kendinde bulan, kanceru sefer etsin

Bu çeşniyi tadana, kim ne vereler kana 
Derdine düşen cana, hekim ne tımar etsin

Bu sırrı duyan kani, ger aşık ise canı 
Açıldı gevher kanı, alana haber etsin

Çün aşkın ola emelim, sürüle gönülden gamım 
Vaslına eren bir dem, bin canı nisar etsin

İmdi ki Yunus kalmış Hazret'e yüzü kara 
Bir nesnesi yok müflis, neyile bazar etsin


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

4 Mart 2009 Çarşamba

Her Dem Yeni Dirliktedir

Bir gez yüzün gören kişi, ömrü geçe unutmıya 
Tesbihi sen olasın, dilinde ayruk nesne eyitmiye

Namaza duran zahidin gözleri Seni görürse 
Unuda tesbihini, mihraba secde etmiye

Ağzına şeker aluben, gözleri Sana tuş olan 
Unuda ol şekerini, ayruk, çiğneyip yutmıya

Ben Seni sevdiğim için baha derler ise 
İki cihan milkin virem, dahi bahası yetmiye

İki cihan dopdolu, bağ ü bostan olursa 
Senin kokundan yahşi gül bostan içinde bitmiye

Gül ü reyhanın kokusu, aşıklara maşuk yeter 
Aşık olanın maşuku hergiz üğünden gitmiye

İsrafil surun urucek mahlukat duru gelicek 
Senin ününden artık, hiç kulağım işitmiye

Zühre yere inübeni sazın nuvaht eylerse 
Aşıkın işreti Sensin, gözü ol yana gitmiye

Nider aşık hanımanı, ya sensiz iki cihanı 
İki cihan feda Sana, kimesne güman dutmıya

Sekiz Uçmağın hurisi, eğer bezenüp geleler 
Gönlüm sevdiğinden özkeyi hiç kabul etmiye

Ahirette ne ola kim, dünyada ol olmıya 
Huri gılman gelicek, aşık elin uzatmıya

Yunus seni sevelden, beşaret oldu canına 
Her dem yeni dirliktedir, hergiz ömrün eksitmiye


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

3 Mart 2009 Salı

Anlamadan Eyledik

Dilsizler haberini, kulaksız dinleyesi 
Dilsiz kulaksız sözün, can gerek anlayası

Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik 
Gerçek erin bu yolda, yokluktur sermayesi

Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk 
Her dem yeni dirlikte, sizden kim usanası

Yetmiş iki dil saçtı, araya sınır düştü 
Evvel bakışı biz baktık, yermedik am-ü hası

Miskin Yunus ol veli, yerde gökte dopdolu 
Her taş altında gizli, bin İmran oğlu Musi


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

2 Mart 2009 Pazartesi

Ben Gelmedim Dava İçin

Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim
Bezirganem metaım çok, alana satmağa geldim

Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için 
Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim

Dost esrüğü deliliğim, aşıklar bilim neliğim 
Denşürüben ikiliğim, birliğe bitmeğe geldim

Ol hocamdır ben kuluyum, Dost bağçesi bülbülüyüm 
Ol hocamın bağçesine, şad olup ötmeğe geldim

Bunda biliş olan canlar, anda bilişirlermiş 
Bilişüben Hocamla, halim arzetmeğe geldim

Yunus Emre aşık olmuş, Maşuka derdinden ölmüş 
Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim


Yunus Emre
Seçme Şiirler