Şiir, Sadece: 2009-03-15

21 Mart 2009 Cumartesi

Güzel Kabetullah

Hak müyesser etse de varsam
Güzel Kabetullah sana
Bakuben hayranın olsam
Güzel Kabetullah sana

Kara donuna bürünür
Arş'la beraber görünür
Sana varmayan yerinür
Güzel Kabetullah sana

Gümüşten kapı açmışlar
Mermerlerle döşemişler
Altın kuşak kuşatmışlar
Güzel Kabetullah sana

Kabenin çevresi dağlar 
Didar görmüş sular çağlar 
Aşık Yunus durmaz ağlar
Güzel Kabetullah sana


Yunus Emre
Seçme Şiirler

20 Mart 2009 Cuma

Şol Cennet'in Irmakları

Şol cennet'in ırmakları 
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri 
Öter Allah deyu deyu

Salınır Tüba dalları
Kur'an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu

Kimi yiyip kimi içer
Hep melekler rahmet saçar
İdris Nebi hulle biçer
Biçer Allah deyu deyu

Altındadır direkleri
Gümüştendir yaprakları
Uzandıkça budakları
Biter Allah deyu deyu

Aydan arıdır yüzleri
Misk ü amberdir sözleri
Cennet'te huri kızları
Gezer Allah deyu deyu

Hakka aşık olan kişi
Akar gözlerinin yaşı
Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyu deyu

Ne dilersen Hak'tan dile
Kılavuzla gir doğru yola
Bülbül aşık olmuş güle
Öter Allah deyu deyu

Açıldı gökler kapısı 
Rahmetle doldu hepisi 
Sekiz cennet'in kapısı 
Açılır Allah deyu deyu

Rıdvan-dürür kapı açan
İdris-dürür hülle biçen
Kevser şarabını içen
Kanar Allah deyu deyu

Miskin Yunus var Yarına
Koma bu günü yarına
Yarın Hakk'ın divanına
Varam Allah deyu deyu


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Yalvar

Can ü gönülden seversen 
Yalvar kul, Allah'a yalvar 
Maksuda ermek dilersen 
Yalvar kul, Allah'a yalvar

Yalvar a kardeş yalvara
Varmıyasın yüzü kara
Ümmet isen Peygambere
Yalvar kul, Allah'a yalvar

Geceler uykudan uyan
Gizli sırlar olsun ayan
Mahrum olmaz Allah deyen
Yalvar kul, Allah'a yalvar

Tanı sen kendini tanı 
Neden yarattı Hak seni
N'olacağın anubeni 
Yalvar kul, Allah'a yalvar

Yunus nuş eyle belayı
Yürü maksudun dileği
Hem inleyi, hem ağlayı
Yalvar kul, Allah'a yalvar


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

19 Mart 2009 Perşembe

Ne Verir İsen Elin İle

Eğriliğin koyasın, doğru yola gelesin 
Kibr ü kini çıkargil, erden nasip alasın

Ne verir isen elin ile, şol varır senin ile 
Ben disem inanmazsın, varıcağaz bulasın

Gönülde pas oturur, anda seni yitürür 
İçeru Şah oturur, girmezsin kim göresin

On ikidir hücresi, dervazesi yedidir 
Anda iki dilber var, bilmezsin ki sorasın

Biçare miskin Yunus, aşktan dava kılırsın 
Dost'tan haber gelicek, yüz sürüyü varasın


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

18 Mart 2009 Çarşamba

Sen Viran Olmayınca

Gönül kanda dolana, maşukun bulmayınca 
Kişi aşık mı olur gönülsüz kalmayınca

Gönüldür anan Onu, esir eyleyen seni 
Kimi azat eylersin, sen azat olmayınca

Boynu zincirli geldik, key kati esir olduk 
Er nazar eylemedi halimiz bilmeyince

Bir yandan överler, aylak nesne verirler 
Bahasın ne bilesin, sen satın almayınca

Bahası canın anın, mal ile davar değil 
Sevdik mi ele girer, sevdikler vermeyince

Dostu kande bulasın, sende durmak ile sen 
Ol imaret eylemez, sen viran olmayınca

Sözü Yunus'tan işit, kibir kılma tut öğüt 
Ol seni sora gelmez, sen yavu varmayınca


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

17 Mart 2009 Salı

Gerçek Erin Halini

Yalan söyler görmeyen, haberi gören bilir 
Gerçek erin halini, yolda can veren bilir

Tatma gönülde kini, hoş tutgönülde miskini 
Dünya ahiret ekini, ekip götüren bilir

Ademin toprağın dört ferişte götürdü 
Suyunu neden kattı, yapıp yuğuran bilir

İsrafil ü Azrail, Mikail ü Cebrail 
Kıyamet ne gün kopar, yarın sur uran bilir

Dokuz kırk yaşayan eylenmedi dünyada 
Saati bir dem imiş, sohbeti süren bilir

Ölmez dirliği bulduran, evliya sohbetidir 
Yunus dahi bilmezse, okunan Kur'an bilir


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

16 Mart 2009 Pazartesi

Dost Elinden Ölürsem

Dost elinden ölürsem, hiç gümansız geru gelem 
Ganimet görem bu demi, can şükrane veri gelem

Canın diri tutan kişi, Dost katından ırak düşer 
Feda kılam yüz bin canı, ıraklıktan beru gelem

Cercis'leyin ol Dost beni, yetmiş gez öldürür ise 
Bin gez dahi ölür isem, yüz bin gez ileru gelem

Yüz bin gez doğam uyagam, Dost burcunda cevlan kılam 
Hem Bunda olam, hem Anda, Bunda Anda varı gelem

Yavu kılındım ne çare, yürürem dün gü'n avare 
Sorulara cevap budur, ben esrügem deyu gelem

Bin yıl toprakta yatursam, ben komayam Enelhakkı 
Ne vakit gerek olursa, aşk nefesin uru gelem

İnanmayan, gel sinime, Dost adını eyit, kıgır 
Kefen donum pare kılup, toprağımdan duru gelem

Bundan böyle n'olasını, değme akil şerh etmeye 
Yunus eydür aşıklara, Dost haberin veri gelem


Yunus Emre
Seçme Şiirleri