Şiir, Sadece: 2009-02-15

21 Şubat 2009 Cumartesi

Nideyim Gönlümü

Nideyim gönlümü aşktan usanmaz 
Varır aşka düşer, hiç bana tınmaz

Döner gönlüm bana öğüt verir hoş 
Aşık olan kişi, aşktan usanmaz

Aşık cana kaldı, aşık olamaz 
Can terkin urmayan Maşuk'a ermez

Aşık bir kişidir, bu dünya malın 
Ahiret gussesin bir pula saymaz

Aşık öldü deyu sala verirler 
Ölen hayvan olur aşık olmaz

Bu dünyadan ahiretten içeru 
Aşıkın yeri vardır kimseler bilmez

Aşıklar meydanı Arştan yücedir 
Çalarlar çevganı topu belirmez

Yunus bu tevhitte mahiv oldukça 
Gene gelmekliğe aklı belirmez


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Korktuğumla Yar Oldum

Nitekim ben beni bildim, yakın bil kim Hakk'ı buldum 
Hakk'ı buluncaydı korkum, şimdi korkudan kurtuldum

Ayruk düşünmez korkmazam, bir zerrece kayurmazam 
Ben şimdi kimden korkayım, korktuğum ile yar oldum

Azrail gelmez canıma, sorucu gelmez sinime 
Bunlar beni ne sorsunlar, anı sorduran ben oldum

Ya ben onca kaçan olam, ol buyruğunu buyuram 
Ol geldi gönlüme doğdu, ben ana bir kan oldum

Aşklılar bizden alalar, aşksızlar hot ne bileler 
Kimler ala kimler vere, ben bir ulu dükkan oldum

Yunus'a Hak açtı kapu, Yunus Hakk'a kıldı tapu 
Baki devlet benimkiymiş, ben kul iken sultan oldum


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

20 Şubat 2009 Cuma

Aşkına Düşen Kişi

Dost Senin aşkın oku, key katı taştan geçer 
Aşkına düşen kişi, can ile baştan geçer
Dün ü gün zar olur, aşkın ile yar olur 
Derd-i seri Sen olsan, düğeli işten geçer
Arif lere bu dünya hayal ü düş gibidir 
Kendini Sana veren hayal ü düşten geçer
Başında aklı olan, ücretle amel kılmaz 
Hurilere aldanmaz, göz ile kaştan geçer
Bu dünyanın sevgisi, ağulu aşa benzer 
Sonunu sayan kişi, ağulu aştan geçer
Gerçek aşık ol ola, can vermiye ol ive 
Dost ile bazar için, nice bin baştan geçer
Miskin Yunus ol Dostu, hakikat seven kişi 
Uzlet ihtiyar eder, yad-ü bilişten geçer


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

19 Şubat 2009 Perşembe

Sakıngıl

Mana eri bu yolda melul olası değil 
Mana duyan gönüller, gergiz ölesi değil

Ten fanidir, can ölmez, çün gitti geri gelmez 
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil

Gevher seven gönüller, yüz bin yıl arar ise 
Haktan nasip olmasa, hergiz bulası değil

Sakıngil yarin gönlün, sırçadır sımayasın 
Sırça sındıktan geru, bütün olası değil

Çeşmelerden bardağın, doldurmadan kor isen 
Bin yıl durursa, kendüzünden dolası değil

Şol Hızır'la, şol İlyas, ab-ı hayat içtiler 
Bir kaç yıllar içinde, bunlar ölesi değil

Yarattı Hak dünyayı, Peygamber dostluğuna 
Dünyaya gelen gider, baki kalası değil

Yunus gözün görürken, yarağın eyleyu gör 
Gelmedi anda varan, geri gelesi değil


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

18 Şubat 2009 Çarşamba

Gördü Gözüm

Ey aşıklar, ey aşıklar, aşk mezheb ü dindir bana 
Gördü gözüm Dost yüzünü, kamu yas düğündür bana

Ey Padişah ey Padişah, üş ben beni verdim Sana 
Genc-ü hazinem kamusu, Sensin benim önden sona

Evvel dahi bu akl ü can, Senin ile ey asl-i kan 
Ahır yine Sensin mekan, üş varurem Senden yana

Senden Sana varır yolum, Senden Seni söyler dilim 
İlle Sana ermez elim, bu hikmete kaldım tana

Ayruk bana ben dimeyem, kimesneye sen dimeyem 
Bu kul, o sultan dimeyem, işitenler kalsın tana

Dost aşkına ulaşaldan, dünya Ahiret bir oldu 
Ezel ebed sorar isen, dünle bü gündür bana

Ayruk bize yas olmıya, gönlümüzde pas olmıya 
Zira Haktan gelen avaz, savulmaz düğündür bana

Ben aşkımdan ayrılmıyam, dergahından ırılmıyam 
Benden dahi gider isem, Seninle varam Sana

Ol Dost beni veribidi, var dünyayı bir gör dedi 
Geldim gördüm hoş arayiş, Seni seven kalmaz ana

Kullarına vad eyledi, yarınki gün görnem dedi 
Ol Dostların sevindiği, yarınım bu gündür bana

Bu ah ile, bu zar ile, bu hikmeti kim ne bile 
Bilse dahi gelmez dile, tuttum yüzüm Senden yana

Sensin bana can ü cihan, Sensin bana genc-i nihan 
Senden dürür assı ziyan, ne iş gele benden bana

Yunus Sana tuttu yüzün, unuttu cümle kendüzin 
Cümle Sana söyler sözün söz söyleten Sensin ana


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

17 Şubat 2009 Salı

Allah Sana Sundum Elim

Sensin kerim, sensin rahim, Allah sana sundum elim
Senden artık yoktur emin, Allah sana sundum elim

Ecel geldi vade erdi, bu ömrüm kadehi doldu 
Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim

Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü 
Dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim

Üş biçildi kefen donum, Hazret'e yönelttim yönüm 
Acep nice ola halim, Allah sana sundum elim

Urdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi 
Esen kalsın kavim kardeş, Allah sana sundum elim

Geldi salacam sarılır, dört yana sala verilir 
El namazıma derilir, Allah sana sundum elim

Salacamı getirdiler, makberime yetirdiler 
Halka olup oturdular, Allah sana sundum elim

Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar 
Hep koyubeni kaçtılar, Allah sana sundum elim

Yedi Tamu, sekiz Uçmak, her birinin vardır yolu 
Her bir yolda yüzbin çarşı, Allah sana sundum elim

Geldi Münker ile Nekir, her birisi sordu bir dil 
İlahi Sen cevap vergil, Allah sana sundum elim

Görün acep oldu zaman, gönülden eyleniz figan 
Ölür çün anadan doğan, Allah sana sundum elim

Yunus tap uzat bu sözü, Allahına dutgıl yüzü 
Didardan ayırma bizi, Allah sana sundum elim


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

16 Şubat 2009 Pazartesi

Her Kaçan Anarsam Seni

Her kaçan anarsam Seni kararım kalmaz Allahım 
Sendem gayrı gözüm yaşın, kimseler silmez Allahım

Sensin ismi baki olan, Sensin dillerde okunan 
Senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allahım

Sen yarattın cism ü canı, Sen yarattın bu cihanı 
Milk Senindir kerem kanı, kimsenin olmaz Allahım

Okunur dilde destanın, açılır bağ ü bostanın 
Sen baktığın gülistanın, gülleri solmaz Allahım

Aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan 
Senin cemalin görmeyen, meydana gelmez Allahım

Zar olur aşıkın işi, durmaz akar gözü yaşı 
Senden ayrı düşen kişi, didarın görmez Allahım

Aşık Yunus Seni ister, lütf eyle cemalin göster 
Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allahım


Yunus Emre
Seçme Şiirleri