Şiir, Sadece: 2015-02-08

14 Şubat 2015 Cumartesi

Medet

Ey canıma cananım, ey derdime dermanım 
Alemlere sultanım, medet Allah'ım medet

Bu derdim onmaz gibi, Azrail gülmez gibi 
Umduğum olmaz gibi, medet Allah'ım medet

Dünyayı baki sandım, gaf let içinde kaldım 
Ölüm var imiş bildim, medet Allah'ım medet

Gene zari kılayım, Çalabıma yalvarayım
Allah'a sığınayım, medet Allah'ım medet

Aşık Yunus kıl zari, günahın yuğsun Bari 
Göresin Peygamberi, medet Allah'ım medet


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Eteğin At Edinip

Sen canından geçmeden, canan arzu kılarsın 
Belden zünnur kesmeden, iman arzu kılarsın

Men arefe nefsehu dersin illa değilsin 
Melaikten yukarı, seyran arzu kılarsın

Tıfl-ı nareste gibi, eteğin at edinüp 
Ele çevgan almadan, meydan arzu kılarsın

Bilemedin sen seni, sadefte ne cevhersin 
Mısıra sultan iken, Ken'an arzu kılarsın

Yunus imdi her derde, Eyyup gibi sabr eyle 
Derde katlanımazsın, derman arzu kılarsın


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Canlar Feda

Canlar feda olsun sana, bu can kaygısı değil 
Sen can gerek bana, cihan kaygısı değil

Sen bir gani sultansın, canlar içinde cansın 
Çün ayan gördüm Seni, pinhan kaygısı değil

Aşkın oku demiri, dokunur yüreğime 
Aşk için ben öleyim, demir kaygısı değil

Durduğum yer Tur ola, baktığım didar ola 
Ne hacet Musa bana, sen ben kaygısı değil

Bu Yunus'u andılar, kervan göçtü dediler 
Ben uyuyup kalmışım, kervan kaygısı değil


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

13 Şubat 2015 Cuma

Seni Haktan Yığanı

Seni Haktan yığanı her ne ise ver gider 
Ne beklersin bu teni, sinde kurt kuş yer gider

Ölene bak gözün aç, dökülür sakal-ü saç 
Yılan çiyan gelir aç, yiyup içip sır gider

Bize bizden ulular, pek de güzel hulular 
Şol iyi amelliler haber söyler der gider

Kesgil haramdan elin, çekgil gıybetten dilin 
Azrail el atmadan bu dükkanı der, gider

Ecel erer kurur baş, tez tükenir uzun yaş 
Düpdüz olur dağ ü taş, gök dürülür, yer gider

Çün can ağar Hazret'e, yarar et ahirete 
Tanla duran taate, Tanr'evine er girer

Miskin Yunus ölücek, sini nurla dolucak 
İman yoldaş olucak, Ahirete şir gider


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

İlminde Gark Olalı

İlminde gark olalı üş ben beni bilimezin 
Dille söyleyüben vasfına iremezin

Sıfatın gelmez dile, kandalığın kim bile 
Sun'un saymak dille, ben hiç kadir olumazın

Hem evvelsin, hem ahır, kamu yerlerde hazır 
Hiç mekam yoktur Sensiz, ben niçin görimezin

Görmedim deli oldum, yanıldım günah kıldım 
Ussum, aklım aldırdım, esridüm ayılmazın

Çünkü beni esrittün, can ü gönül ilettün 
Ayırma beni senden, biliştim yad olmazın

Bana canı sen verdin, Azraile buyurdun 
Senden artuk kimseye, emaneti vermezin

Ey Yunus'un yaradan, götür hicabı aradan 
Sadıkım yolunda ben, yalan dava kılmazın


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Vay Ana Kim

Aşıkları Tamu'su yandırmıya 
Uçmağına bular baş indirmiye

Yedi Tamu bir aha katlanmıya 
Yedi deniz aşk odun söndürmiye

Bin bir bela çekmeyince Nuh gibi 
Tufanında gemiye bindirmiye

İsmail gibi kurban olmayınca 
Cebril güzel koçu indirmeye

Musa gibi çobanlık etmeyince 
Kelimim deyu Tur'a göndermiye

Yunus imdi dal bu mana gencine 
Vay ana kim Allah uyandırmıya


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

12 Şubat 2015 Perşembe

Baştan Ayağa Yareyim

Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk neyledi

Ben ağlarım yana yana 
Aşk boyadı beni kana 
Ne akilim ne divane 
Gel gör beni aşk neyledi

Mecnun oluben yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanır melul olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Aşkın beni mest eyledi 
Aldı gönküm hasteyledi 
Öldürmeğe kast eyledi 
Gel gör beni aşk neyledi

Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Akan sulayın çağlarım 
Dertli yüreğim dağlarım 
Yarim için ben ağlarım 
Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı, gözlerim yaş
Bağrım pare, ciğerim baş
Halden bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim 
Dost elinden avareyim 
Gel gör beni aşk neyledi


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Bildiklerim Unutmuşum

Ey yarenler tınman bana, ben gene n'oldum bilmezem 
İlm ü amel sorman bana, divane oldum bilmezem

Ayruksı nesne tutmuşam, bildiklerim unutmuşam 
Canımı aşka atmışam, anda ne buldum bilmezem

Aklım yavu vardı benim, dağıldı fikrim kamusu 
Boşaldım üş doldum veli, ne ile doldum bilmezem

Aşkım beni yakıpdürür, gönlüm Dosta akıpdürür 
Devşirimezem ben beni, dembeste kaldım bilmezem

Ben aşksızın olumazam, aşk olucak ben olumazam 
Aşktır canımın hasılı, aşka kul oldum bilmezem

Sen beni şeyh oldu deyu, benden nasihat isteme 
Ben sanırım ki bilirem, üş şimdi bildim ki bilmezem

Aşık Yunus sen canını, Dost yoluna eyle feda 
Bu şeyh ile buldum Hakkı, ben gayrı nesne bilmezem


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Bu Baktığın Irak Nedir

Vuslat eri oldun ise, bu dert ile ırak nedir 
Dostu yakın görün ise, bu baktığın ırak nedir

Vuslat eri olan kişi, gerek varlıktan el yuya 
Ey bu yola giden kişi, bir görelim durak nedir

Vuslat eri oldun ise, göz hicabın bildin ise 
Dostu ayan gördün ise, bu varlığı bırak, nedir

İlim hot göz hicabıdır, dünya ahiret hesabıdır 
Kitap hot aşk kitabıdır, bu okunan verak nedir

Zinhar gözünü aça gör, nefis duzahın seçe gör 
Dost menziline geçe gör, andan yeğrek durak nedir

Eydirsin kim gözüm görür, dava, manaya erür 
Gündüzün gün şule verir, gece yanan çırağ nedir

Yunus der; aşikare nihan, Hak doludur iki cihan 
Gelsin beru Dosta giden, hur ü kusur Burak nedir


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

11 Şubat 2015 Çarşamba

Şöyle Sanırlar Beni

Sofuyum halk içinde tesbih elimden gitmez
Dilim marifet söyler, gönlüm hiç kabul etmez

Boynumda icazetim, riya ile taatim 
Edişem ayruk yerde, gözüm yolum gözetmez

Hoş dervişem sabrım yok, dilimde ezkarım çok 
Kulağımdan gireni, hergiz içim işitmez

Görenler elim öper tac ü hırkama bakar 
Şöylece sanırlar beni zerrece günah etmez

Taşımda ibadetim, sohbetim hoş taatim 
İç pazara gelince, bin yıllık ayyar etmez

Dışım derviş, içim boş, dilim tatlı, sözüm hoş 
İlla ben ettiğimi, dinin denşüren etmez

Görenler sofu sanır, selam verir utanır 
Anca iş koparaydım, el erüben güç yetmez

Söylersem marifeti saluslanırım kati 
Miskinliğe dönmeğe, gönlümden kibir gitmez

Yunus eksikliğini Çalabına arzeyle 
Anın keremi çoktur, sen ettiğin ol etmez


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Ne Oldu

İster idim Allah'ı, buldum ise ne oldu 
Ağlar idim dün ü gün, güldüm ise ne oldu

Erenler meydanında, yuvarlanır top idim 
Padişah çevganında kaldım ise ne oldu

Erenler meclisinde deste kızıl gül idim 
Açıldım, ele geldim, soldum ise ne oldu

Danişmentler, alimler medresede bulduyse 
Ben harabat içinde buldum ise ne oldu

İşit Yunus'u, işit üş, yine deli oldu 
Erenler manasına daldım ise ne oldu


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Aşık Kişi

Din ü millet sorar isen, aşıklara din ne hacet 
Aşık kişi harap olur; bilmez ne din, ne diyanet

Aşıkların gönlü, gözü, maşuk depe gitmiş olur 
Ayruk surette ne kalır, nice kılısar zühd ü taat

Taat kılan Uçmak için, din Tamu için 
Ol ikiden fariğ olur, neye benzer bu işaret

Her kim Dost sever ise, Dosttan yana gitmek gerek 
İşi gücü Dost olucak, cümle işten olur azat

Anın gibi Maşukanın haberin kim getirir 
Cebrail mürsel sığmaz, şöyle olundu işaret

Soru hesap olmayısar dünya ahiret koyana 
Münker ü Nekir ne sorar, terk olucak cümle murat

Havf ü reca gelmez anda, varlık yokluk bırakana 
İlm ü amel sığmaz anda, ne terazi ne sırat

Ol kıyamet bazarında, her kula başı kaygısı 
Yunus sen aşıklar ile hiç görmeyesin kıyamet


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

10 Şubat 2015 Salı

Dertliler Bulucağaz

Aldı benim gönlümü, n'olduğumu bilmezem 
Yavu kıldım ben beni, isteyip bulımazam

Gönülsüz girdim yola, halim hiç gelmez dile 
Bir dem derdim demeğe, dertli bulımazam

Şakirim derdimle, sataştım güle güle 
Dertliler bulucağaz, ben beni bulımazam

Eydürler ise bana, senin gönlün kim aldı 
Nice haber vereyim, ağlarım eydimezem

Bu benim gönlüm alan, doludur cümle cihan 
Kanceru bakar isem, ansız yeri görimezem

Ayık olup oturma, ayık sözü'n götürme 
Severim aşk esrüğün, ben ayık olımazam

Yunus'a kadeh sunuben, Enelhak demin uran 
Bir yudum sundu bana, içtim ayılımazam


Yunus Emre 
Seçme Şiirleri

Aşkın İle Mest Olalı

Aşkın şarabın içeli kandalığım bilmezem 
Şöyle yavu kıldım beni, isteyuben bulumazam

Derya-vü umman olmuşam, gevherlere kan olmuşam 
Hüsnünde hayran olmuşam, kendüzüme gelimezem

Zatına yol bulumadım, senden nişan alımadım 
Çünki seni bilemedim, kulluğunu kılımazam

Yoluna basaldan kadem, varlığımı kıldım adem 
Gözden ırılma sen bir dem ki sensiz ben olumazam

Adın dolalı ellere, senden nişan alımazam 
Aşkın ile mest olalı, Cennet'lere kalımazam

Benim urup bünyadımı, Yunus yazaldan adımı 
Kestim kamudan umudü, aşkından ayrılmazam


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Göz Açıp Yummuş Gibi

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi 
Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi

İşbu söze Hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur 
Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi

Miskin adem oğlanını, benzetmişler ekinciye 
Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye, yanar içim, göyner özüm 
Yiğit iken ölenlere, gök ekini biçmiş gibi

Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise 
Yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi

Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise 
Yarın anda karşı gele, hulle donun biçmiş gibi

Yunus Emre, bu dünyada, iki kişi kalır derler 
Meğer Hızır İlyas ola, ab-ı hayat içmiş gibi


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

9 Şubat 2015 Pazartesi

Suçumu Örter Hırkam

Ey bana derviş diyen, nem ola derviş benim 
Ya bu adıma layık, hani elimde iş benim

Derviş derler adıma, bakarlar suratıma 
Bilmezler ki dirliğim, külli sitayiş benim

Dil ile şeyhim ulu, yolda aludan alu 
Aklım evi kaygılı, nefsim asayiş benim

Sureti güler halka, ya kani kulluk Hakka 
Bu dirliğime bak a, hem işim yanlış benim

Kendi izimi bilirem, saluslanuben yürürem 
Buğz ü kibr ü adavet, gönlümü almış benim

Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham 
Bir gün yırtılısar perdem, zehi düşvar iş benim

Derviş neye dolundum, ulu suçta bulundum 
Yunus umduğum Haktan, ol rahmet imiş benim


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Huri İle Gılmanı

Ben dervişim deyene, bir ün edesim gelir 
Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir

Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir 
Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir

Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür 
Varuben ol gölgede, biraz yatasım gelir

O da gölgedir deyu, ta'n eylemen hocalar 
Hatırımız hoş olsun, biraz yanasım gelir

Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam 
İki kanat takınam, biraz uçasım gelir

Andan Cennete varam, Cennette huriler görem 
Huri ile gılmanı, bir bir koçasım gelir

Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme 
Seni sigaya çeker, bir Molla Kasım gelir


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Hakikatin Kafiri

Söylememen harcısı, söylemeğin hasıdır 
Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır

Gönüllerin pasını ger sileyim der isen 
Şol sözü söylegil kim, ol söz hülasasıdır

Kulil hak dedi Çalap, sözü doğru deyene 
Bugün yalan söyleyen, yarın utanasıdır

Cümle yaradılmışa, bir göz ile bakmayan 
Şer'in evliyasıysa hakikatte asidir

Şeriat haberini şerh ile eydem işit 
Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır

Ol geminin tahtası ne denlu muhkem ise 
Deniz mevci kati olucak uşanasıdır

Bundan içeru haber işit, edeyin ey yar 
Hakikatin kafiri, şer'in evliyasıdır

Biz talib-i ilmiz, aşk kitabın okuruz 
Çalap müderris bize, aşk hot medresesidir

Evliya safa nazar ideli günden beru 
Hasıl oldu Yunus'a her ne kim olasıdır


Yunus Emre 
Seçme Şiirleri