Şiir, Sadece: 2011-08-07

13 Ağustos 2011 Cumartesi

Filozof Et

Doğdum büyüdüm okuma, başıma oldu dert;
Askerlik çağı, vazife hitam, emir, terhis et...
Dünya evi varmış, anladım o da dert...
Alnıma çizilmiş tımarhane elim âkibet cür'et

Sonu ne olur bilmem ne bir adalet?
Uyan kabrinden ey ünlü filozof Sokrat,
Yolunu öğret beni de filozof et..
Ya da Allah’ım yeter azat et...


N…İ…K…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

12 Ağustos 2011 Cuma

Bir Hazin Hikaye

Genç ve yakışıklıydı delikanlı
Yaşamak arzusu, başarı hevesi
İçinde pırıl pırıl
İyi güzel ve mes’ut bir alemde
İsterdi her şey güzel olsun
Sular aksın şırıl şırıl.
Zekâsı fazla, kültürü genişti.
Medeni bir âlemde
İsterdi herkes, her şey iyi olsun
Dertli ruhlar huzur bulsun.
Severdi sevilirdi her zaman
Dertliye deva
Hastaya şifâ
Fakire para isterdi gönlü.
Ümitleri ruhunda parıldardı boyuna
Emindi imanı vardı,
Geleceğe güvenle bakardı,
Fakat neden bilinmez
Anlamadılar onu
Girdiği hayat girdabının eşiğinde
Şaşırıverdi,
Hayalleriyle, ümitleriyle baş başa
Aklını oynattı, yapayalnız kalıverdi.
Şimdi tek başına çaresiz
Karanlık bir alemde
Yine hayaller kurar
Bunlara ermek için
Hâlâ kafa yorar.
Ne denir, acımaktan başka
Elden ne gelir.
Çünkü Allah böyle istedi.
Böyle yazmıştı.
Kaderi herhalde
Her şeyin bir sonu vardır böyle.


G…G…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

11 Ağustos 2011 Perşembe

Cebirsel Şiir

Üç noktadan
Bir düzlem geçer derler
İyi hoş amma
İks artı igrek
Eşittir bir olunca
Yoksul gecelerimde
Aklımdan neler gelir geçer
Bilir misin ağabeyciğim…
Bin dokuz yüz altmış üç
Eksi
Bin dokuz yüz elli dokuz
Yıllardan arta kalan
Müşvik bir ses
Aklaşan saçlarımız
Üzme kendini
Ve “O” kadını
Unut deyişin ağabeyciğim


R…G…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

10 Ağustos 2011 Çarşamba

Çırpınıyor Gönül

Ağır ağır çıkacaksın Haşim Ahmet misali
Neme lâzım deme koynunda uyusun
Aşkın ızdırabı ile gitmiyor visali
Uyusun da büyüsün maaşallah,
Gelin olur inşallah.
Bayramları gelince
Çevirirler kuzu başlarını
Döndürüp de bakarsam yüzümü
Arap olayım.
Arap olup da kaderime yanayım
Yanarım ah kaderime, yanar yanarım;
Yanarak gece gündüz kara yazma bağlarım.
Sen o yana ben bu yana
Salına salına
Suya gider, akar suyu boyarım.
Renk renk olmuş gözlerin,
Gözlerinde gözlerin...
Benek benek olmuş,
Yarin cilveleri boynunda
Denk olmuş,
Oldu da bitti maaşallah,
Gelin olur inşallah..


T…S…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

9 Ağustos 2011 Salı

Unutmamak

Unutmamak istiyordum seni
Fakat bir türlü gelmiyordu
Elimden
Fakat şimdi unuttum
İşte seni
Niye dün gece
Rüyama girip de
Hatırlattın kendini.


G…Ö…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

8 Ağustos 2011 Pazartesi

Günlerim

Günlerim taburcu olmamı belemekle geçiyor
Gençliğim delilere hoş görünmekle bitiyor.
Günden güne her gün daha çok eriyorum.
Güldüğümü rüyamda pek az görüyorum.


Ü…S…
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti

7 Ağustos 2011 Pazar

Allah Muhafaza

Zorba kız kaçırır,
Kamarot kurşun kaçırır.
Karaborsacı döviz kaçırır
Zengin hanım kürk kaçırır
Ağa koyun kaçırır
Orman eşkiyası kütük kaçırır
Ve sonunda kaçırmak için bizlere
Elbette akıl kalır.


Y... K...
Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler, İnilti