Şiir, Sadece: 2009-03-29

4 Nisan 2009 Cumartesi

Bir Gonca Görünce

Has bahçe olur dağbaşı bir gonca görünce
Zindan kesilir sultanı olmazsa saraylar.
Görmezlere bir manzara israfı bu, Rabbim
Beyhude güneşler doğuyor, nafile aylar.


Faruk Nafiz Çamlıbel
Han Duvarları

Davet

Gün doğar. Sohbetimiz yalnız ölümdür adada
Gün batar. Uykuda rü'yâmız ölümdür yalnız
Dersiniz, böyle cehennem mi olur dünyâda?
Çok değil, bir gecelik bizde misafir kaimiz!

Bir bağrı yanık tekneden Allah'ı gören Nûh,
Dünyâ gamı tufan kesilip gelse, baş eğmez.
Destanlara destan katan efsunlu silâhlar,
Mazluma nişan aldı mı, bir mısraa değmez.


Faruk Nafiz Çamlıbel
Han Duvarları

3 Nisan 2009 Cuma

Efkar

Şimdiden çöktü garib gönlüme hicran acısı:
Geçecek senden uzaklarda Boğaz'sız bir yaz
Gam değil, şâire canan bulunur her yerde;
Gam odur, her iki dünyâda bulunmaz şu Boğaz


Faruk Nafiz Çamlıbel
Han Duvarları

2 Nisan 2009 Perşembe

Tohumlar

Toprak altında yatan canlı tohumlar tanırız;
Nabzı sessizce atar, göğsü nefessizce solur.
Fışkırır hepsi, bahar coştu, sular çağladı mı;
İşte, kurt tohmu, koyun tohmu, o gün belli olur, olur.


Faruk Nafiz Çamlıbel
Han Duvarları

1 Nisan 2009 Çarşamba

Bezm-i Cem

Âlemin döndü harabatı harâb-âbâda;
O felek-zâde cihan, şimdi felâket-zededir.
Bâde yok; pîr-i mugan, mugbeçe, mutrib, yok, yok!
Cem, zamanında, bu meyhaneyi terketmededir.


Faruk Nafiz Çamlıbel
Han Duvarları

31 Mart 2009 Salı

Korkunç

Sesin en korkağı, sessizliğin en korkulusu,
Cüceler korkuyu devlerle beraber heceler.
İki ejder gibi tâkîbe koşar birbirini
Mahşerin mahşeri günlerle kıyamet geceler.


Faruk Nafiz Çamlıbel
Han Duvarları

30 Mart 2009 Pazartesi

Bir Gez Gönül Yıktın İse

Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil

Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise 
Bir gez hayr ettin ise, birine bin az değil

Erden sana nazar ola, için dışın nur ola 
Beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil

Er odur alçak dura, ayak odur yola vara 
Göz odur ki Hakk'ı göre, gündüz gören göz değil

Yunus Emre'm sözün satar, söze bal ü yağ katar 
Altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir koz değil


Yunus Emre
Seçme Şiirleri