Şiir, Sadece: 2009-01-11

17 Ocak 2009 Cumartesi

Behey Kardaş

Be hey kardaş hakk'ı bulammı dersin,
Hakk'a yarar amel işlemeyince
Tarikat sırrına eremmi dersin,
Kamil mürşid sana söylemeyince.

Özenirsen gardaş, tevhide özen.
Tevhiddir nefsinin kal'asın bozan
Hiç kendi kendine kaynarmı kazan
Çevre yanın ateş eylemeyince.

Değme kişi gönül evin düzemez
Hakk'ın taktirini kimse bozamaz.
Tarikat ummandır dalıp yüzemez,
Aşkın deryasını boylamayınca.

Aşkım galip geldi yüreğim harlar
Aşık olan ar-ı namusu neyler
Behey yunus sana söyleme derler
Ya ben öleyimmi söylemeyince.


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

Aşksızlara Verme Öğüt

Aşksızlara verme öğüt,
Öğüdünden alır değil.
Aşksız kişi hayvan olur,
Hayvan öğüt bilir değil.

Eksik olman ehillerden,
Kaça görün cahillerden.
Tanrı bîzar bahîlerden,
Bahîl dîdâr görür değil.

Boz yapalak devlengece,
Emek yeme erte gece.
Onun işi göstepektir,
Salıp ördek alır değil.

Şah balaban, şâhin doğan,
Zîhî öğmüş onu öğen.
Doğan zaif olur ise,
Doğanlıktan kalır değil.

Kara taşa su koyarsan,
Elli yıl ıslatır isen.
Heman taş gine bayağı,
Hünerli taş olur değil.

Ol iki cihan güneşi,
Zâhir dünyasın değşirdi.
Câhil onu öldü sanır,
Ol Hub sağdır, ölür değil.

Yunus olma câhillerden,
Irak olma ehillerden,
Câhil ne var mümin ise,
Câhillikten kalır değil.


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

16 Ocak 2009 Cuma

Aşk Bezirganı

Aşk bezirganı, sermaye canı
Bahadır gördüm, cana kıyanı

Zehi bahadır can terkin urur
Kılıç mı keser himmet giyeni

Kamusun bir gör, kemterin er gör
Alu görmegil, palas giyeni

Tez çıkarırlar fevkal'ulaya
Bin İsa gibi dünya yakanı

Tez indirirler tahtesseraya
Bir Karun gibi dünya kovanı

Aşık olanın nişanı vardır
Melamet olur belli beyanı

Zühdüm var deyu ta'n eylemegil
Merdut ederler mağrur olanı

İlmim var deyu mağrur olmagil
Hak kabul etti kefen soyanı

Atlası kodu, abalar geydi
İbrahim Ethem Sırdan duyanı

Çün Mansur gördü, Ol benem dedi
Od'a yaktılar, işittik anı

Od'a yandırdın, külün savurdun
Öyle mi gerek Seni seveni

Zinhar ey Yunus, gördüm demegil
Od'a yakarlar gördüm deyeni


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

15 Ocak 2009 Perşembe

Aşk

İşitin ey yârenler,
Kıymetli nesnedir aşk.
Değmelere bitinmez,
Hürmetli nesnedir aşk.

Hem cefadır hem safâ
Hamza'yı attı Kaf'a.
Aşk iledir Mustafa,
Devletli nesnedir aşk.

Dağa düşer kül eyler,
Gönüllere yol eyler,
Sultanları kul eyler,
Hikmetli nesnedir aşk.

Kime kim vurdu ok?
Gussa ile kaygu yok.
Feryad ile âhı çok,
Firkatli nesnedir aşk.

Denizleri kaynatır,
Mevce gelir oynatır.
Kayaları söyletir,
Kuvvetli nesnedir aşk.

Akılları şaşırır,
Deryalara düşürür.
Nice ciğer pişirir,
Key odlu nesnedir aşk.

Miskin Yunus n'eylesin?
Derdin kime söylesin?
Varsın dostu toylasın,
Lezzetli nesnedir aşk.


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

14 Ocak 2009 Çarşamba

Yusuf Bulunur Kenan Bulunmaz

Bir ne derttir ana derman bulunmaz 
Ya bu ne yaredir zahmı belirmez

Yitürdüm Yusuf'um Ken'an elinde 
Yusuf'um bulundu, Ken'an bulunmaz

Beyim arif isen, var sen yolunca 
Bunda başlar yiter, kanlar sorulmaz

Manisiz kişiden hiç nesne gelmez 
Kovası yok kuyudan su çekilmez

Kuyu cismindürür mani kovası 
Çekerler kovayı suyu belirmez

Erenler kapısı, mürüvvet kapısı 
Sıtk ile gelenler, mahrum gülünmez

Yunus bu manide gark oldu gitti 
Geri gelmekliğe aklı belirmez


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

13 Ocak 2009 Salı

Ol Sahib-i Kuran Benem

Ol kadir-i kün feyekün, lütf edici Sübhan benem 
Kesmeden rızkını veren, cümlelere Sultan benem

Nutfeden adem yaratan, yumurtadan kuş türeten 
Kudret dilini söyleten, zikr eyleten Sübhan benem

Kimisini zahit kılan, kimisine füsk işleten 
Ayıplarını örtücü, ol delil ü bürhan benem

Benem ebet, benem beka, ol kadir-i hak mutlaka 
Yarın hızır ola saka, anı kılan gufran benem

Ete; deri sügük çatan, ten perdelerini tutan 
Kudret işim çoktur benim, hem zahir ü ayan benem

Hem batınem hem zahirem, hem evvelem, hem ahırem 
Bu cümlesini yaratıp, tertip eden Yezdan benem

Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan 
Bin bir adı vardır Yunus, ol sahib-i Kur'an benem


Yunus Emre
Seçme Şiirleri

12 Ocak 2009 Pazartesi

Değilim Kalü Kıylde

Canem ben andan ezeli eşip geldim 
Aşkı kılavuz tutup, ol yola düşüp geldim

Değilim kal ü kıylde, ya yetmiş iki dilde 
Yad yok bana bu elde, anda bilişip geldim

Geçtim hotbin elinden, el çektim düğelinden 
Ol ikilik belinden, birliğe bitip geldim

Dört kişidir yoldaşım, vefadar razdaşım 
Üçle hoştur başım, birini buşup geldim

Ol dördün birisi can; biri din, biri iman 
Biri nefsimdürür düşman, yolda savaşıp geldim

Bir kılı kırk yardılar, birin yol gösterdiler 
Bu mülke gönderdiler, ol yola düşüp geldim

Aşk şarabından içtim, on sekiz ırmak geçtim 
Denizler bendim deştim, ummandan taşıp geldim

Ben andan geldim bunda, yine varurem anda 
Ben ana varasımı anda danışıp geldim

Azrail ne kişidir, kast idesi canıma 
Ben emanet issi ile, anda bitirişüp geldim

İmdi Yunus'a ne gam, aşık melamet bednam 
Küf rüm imana şol edem, anda denişip geldim


Yunus Emre 
Seçme Şiirleri