Şiir, Sadece: 2013-08-11

17 Ağustos 2013 Cumartesi

Bahar Yazısı

Yavuz Erkoçak'a


Geçen bahar
Hayyam'dan kalma
Acı bir umut şairi ben
Yanılıp yanmışım ki fena
Nasıl toz kondururum şimdi
Şu önümüzdeki bahara
Kaçamaz aldanacak
Bademlerin aldanmasına


Can Yücel

Konuş

Karım terketti kendini
Garip koydu beni o garibim Türkçeyle
Oturuyoruz karşı karşıya sabahlara dek
Konuş!
Konuş!
Konuş!
Kalaba Köyü'nde konuşlanmışım ben meğer...


Can Yücel

Bunca Gönül Aldırıp Cihâna Sultan Mısın

Bunca gönül aldırıp cihâna sultan mısın
Hükmün canlara geçer can içinde can mısın

Bakışın bin can alır derdin yürekte kalır
Gören kendiden varır uşşâka Kur’an mısın

Uçan kuşlar uçunur seni yel görse durur
Divler hükmüne girer Belkiys Süleyman mısın

Yüzünden gün tutulur Ay doğmağa utanır
Gören heybete kalır Yûsuf-ı Ken’an mısın

Ölü görse dirilir kalıbına can gelir
Topraktan âvaz gelir İsa ’bni Meryem misin

Aşkın dîne şûr eyler arslana zencir eyler
Katı taşı mum eyler yoksa Ferhad sen misin

Aşkın Hakk’a irgörür ol gözler didâr görür
Görenler baş indirir İbrâhim Edhem misin

Yüzün dîdar nûrudur saçın mi’rac dünüdür
Gören canın unutur Fahr-ı Âlem sen misin

Yunus sevdiğin gözle aşk yolunu key izle
Râzı gönülde gizle söze hâkim sen misin


Yunus Emre

16 Ağustos 2013 Cuma

Bir Söylenti

Ben şimdi nasıl yaşayacağım, Mefharet,
Sensiz?
Demiş, öyle diyorlar
29 Haziran'da Edip Cansever


Can Yücel

İlminde Gark Olalı Uş Ben Beni Bilmezin

İlminde gark olalı uş ben beni bilmezin
Dil ile söyleyiben vasfına eremezin

Sıfatın gelmez dile kandalığın kim bile
Sun’un saymak dil ile ben hiç lâyık olmazın

Hem evvelsin hem âhır kamu yerlerde hâzır
Hiç makam yoktur sensiz ben niçin göremezin

Görmeden deli oldum yanıldım günah kıldım
Usum aklım aldırdım esridim ayılmazın

Çünkim beni esrittin can u gönül elettin
Ayırma beni senden buluştum ayrılmazın

Bana canı sen verdin Azrâil’e buyurdun
Teslim edeyin canı yalan da’vî kılmazın


Yunus Emre

15 Ağustos 2013 Perşembe

Akşamla İntihar

Kaşık Adası'nın üstünde
Kızarıp kızarıp patladı mıydı güneş
Kimse kalmasın istiyorum dünyada
Bu güzelim dünyadan başka
İnsanları denizleri ağaçları ve herbişeyiyle

Ben hariç


Can Yücel

Aşk İlinin Haberin Desem İşide Misin

Aşk ilinin haberin desem işide misin
Yoldaş olup ol yola sen bile gide misin

Ol ilin bağı olur şerbeti ağı olur
Kadeh tutmaz ol ağı nûş edip yuta mısın

Ol ilin zavadası cefâ tutagidesi
Şeker ayrığa sunup sen ağı tada mısın

Ol ilde ay gün olmaz ay gün gedilip dolmaz
Tertipler terk ediben ışmar unuda mısın

İşbu tenin tertibi od u yel toprak sudur
Yunus sen cevap eyle suda toprakta mısın


Yunus Emre

14 Ağustos 2013 Çarşamba

Miraç

Deli kedi deli deli
Ne arıyorsun ağaçların üzerinde?
O kuşu tuttun muydu
başın göğe erecek diğ'mi?..
O kuş ki zümrütüanka...


Can Yücel

Ol Dost Bize Gelmez İse Ben Dosta Geri Varayın

Ol dost bize gelmez ise ben dosta geri varayın
Çekeyim cevr ü cefâyı dost yüzün görüvereyin

Sermâye bir avuç toprak onu dahı aldı bu aşk
Ne sermaye var ne dükkân pazara neye varayın

Kurulmuştur dost dükkânı dost içine girmiş gezer
Günahım çok gönlüm sızar ben dosta çok yalvarayın

Gönlüm aydır dost benimdir gözüm aydır dost benimdir
Gönlüm aydır göze sabret bir dem haberin sorayın

Hak nazar kıldığı cana bir göz ile bakmak gerek
Ona kim ol nazar kıla ben onu nice yereyin

Taptuk’um aydır Yunus’a bu aşk Hakk’a erse gerek
Kamulardan ol yücedir ben ona nice varayın


Yunus Emre

13 Ağustos 2013 Salı

İntizar

Seni beklerken polis radyosu dinliyorsam
Başına bir kaza mı geldi diye merakımdan değil
Ne de vapurun batması ürkütüyor beni...
En münasip program o düşüyor da ondan,
Seni böyle saatlerdir kuru tahta üzerinde
Karakolluk olmuş gibi beklerken...


Can Yücel

Ondan Yeğrek Ne Vardır Kişi Bile Kend’ Özün

Ondan yeğrek ne vardır kişi bile kend’ özün
Kend’ özün bilen kişi kamulardan ol güzin

Kişi gerek çok bile ol gerek öğüt ala
Menzile ersem diyen belirsin hazin hazin

Bu yol yavlak uzaktır dünyâ ona tuzaktır
Bu tuzağa uğrayan komaya kılavuzun

Ben emin olsam deyen ye eminlik isteyen
Geçsin bu kaal ü kıylden toprağa ursun yüzün

Kim ere kulluk ede ol azaptan kurtula
Mutlak ol yarlıganır kim görürse er yüzün

Yunus bir haber verir işitenler şâd olur
Gence uğrasam deyen izlesin erin izin


Yunus Emre

12 Ağustos 2013 Pazartesi

Oktay'a

1960'larda Kuzguncuk'taki evine
Ziyarete gelmiştik,
Cevat vardı, Teoman vardı...
Kapıyı sen açtın,
Gözlerinde deniz hareleri
İy'ki geldiniz çocuklar, dedin
Sosyalizmi göreceğim gelmişti.

Ne gezer o zaman bizde
-Şimdi de öyle ya-
Sosyalizmi temsil...

Ama hiç kuşkum yok, Oktay,
Sosyalizmin göreceği gelecek seni...


Can Yücel

Çok Şükür Sen Çalab’a Maksûduma Erdim Bugün

Çok çok şükür sen Çalab’a maksûduma erdim bugün
Müştak idim bunca zaman pîrim yüzün gördüm bugün

Kaygu beni almış idi canım zebûn olmuş idi
Gördüm pîrimin yüzünü ol kayguyu sürdüm bugün

Gelsin yardan ayrı düşen gurbet ile bağrı pişen
Dost bahçesi içindeki aşk tertibin kurdum bugün

Yunus aydır yar kuluyum dost bahçesi bülbülüyüm
Söyleyeyin şimden geri gülzârıma girdim bugün


Yunus Emre