Şiir, Sadece: Aceb Değil Senin İçin Bin Can Fidî Kılar İsem

19 Ekim 2018 Cuma

Aceb Değil Senin İçin Bin Can Fidî Kılar İsem

Aceb değil senin için bin can fidî kılar isem
Senin varlığın can yeter hoştur cansız kalır isem

Senin (ki) derdin olmaya sözüm aceb kelecidir
Ne canım var ne aydıram bir dem sensiz olur isem

Nice ki ben seni sevem ecel eli ermeyiser
Kaçan sunar Azrâil el beni seni canlanır isem

Ger sûretim düşer ise nice zevât ere bana
Ol kadîmî kimse benim nice düşüp durur isem

Dahı Elest belirmeden ben âşık idim ol ma’şuk
Gözümü yüzüne tutam yüz bin kaba girer isem

Dahı cihana gelmeden canım onu sever idi
Minnet değil Yunus sana nice tapı kılar isem


Yunus Emre

Hiç yorum yok: