Şiir, Sadece: Ne Der İsem Hükmün Yürür Elimde Ferman Tutaram

17 Ekim 2018 Çarşamba

Ne Der İsem Hükmün Yürür Elimde Ferman Tutaram

Ne der isem hükmün yürür elimde ferman tutaram
N’îder isem hükmüm revan çün hükm-i sultan tutaram

İns ile bu cinn ü perî divler benim hükmümdedir
Tahtım benim yel götürür mühr-î Süleyman tutaram

İblîs ü Âdem kim olur yâ âza (vu) yâ azdıra
Cümle benim iyi yavuz kamusunu ben tutaram

Dünyâ benim rızkımdurur kavmi benim kavmimdürür
Her dem benim yargım yürür yargımı candan tutaram

Senin gibi can vâr iken Âb-ı hayât isteyeni
Karanılığa gireni ben onun hayvan tutaram

Onsuz olursam ölüyem onunla diri oluram
Siz sanmanız ki dirliği hemişe candan tutaram

Dînim imanım oldurur onsuz olursam dünyada
Ne puta haça taparım ne dîn ü îman tutaram

Yunus aydır be n’ol venin az görmeğil ben ol venin
Ben ne desem ol dost tutar dost dediğin ben tutaram


Yunus Emre

Hiç yorum yok: